artykuł

Udział Kancelarii w konferencji naukowej „Reglamentacja działalności gospodarczej na rynku aptecznym. Uwarunkowania konstytucyjno-prawne”

Jakie są problemy prawne związane z uzyskaniem i utrzymaniem zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej? Jak uniknąć cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w obecnym stanie prawnym? Na co farmaceuta prowadzący aptekę powinien zwrócić uwagę decydując się na franczyzę? Na te i inne pytania poznaliśmy odpowiedzi ekspertów podczas konferencji naukowej: Reglamentacja działalności gospodarczej na rynku aptecznym. …

Udział Kancelarii w konferencji naukowej „Reglamentacja działalności gospodarczej na rynku aptecznym. Uwarunkowania konstytucyjno-prawne” … czytaj

Nowa ustawa o wyrobach medycznych – rewolucja całej branży medycznej?

Dzień 26 maja 2022 r. był datą szczególnie ważną dla branży wyrobów medycznych. Po roku od rozpoczęcia obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. …

Nowa ustawa o wyrobach medycznych – rewolucja całej branży medycznej? … czytaj

Pracownik i pracodawca a szczepienia przeciwko COVID-19 – część III

Z tego artykułu dowiesz się: Czy pracodawca może wymagać od pracownika podania informacji o szczepieniu? Aktualnie za niezgodne z prawem można uznać wymaganie od pracowników zaszczepienia się przeciwko COVID-19 lub różnicowanie sytuacji pracowników z uwagi na fakt poddania się szczepieniu bądź rezygnacji ze szczepienia. Czy jednak kierowanie do pracownika zapytania dotyczącego szczepienia jest dozwolone? Katalog …

Pracownik i pracodawca a szczepienia przeciwko COVID-19 – część III … czytaj

Pracownik i pracodawca a szczepienia przeciwko COVID-19 – część II

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie działania w zakresie BHP powinien podejmować pracodawca w czasach pandemii? Kodeks pracy nakłada na pracodawcęobowiązki w zakresie zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (zgodnie z art. 15, art. 94 pkt. 4, art. 207 kodeksu pracy). Zasady te są wprowadzone w celu ochrony życia i zdrowia pracownika oraz zapewnienia …

Pracownik i pracodawca a szczepienia przeciwko COVID-19 – część II … czytaj

Pracownik i pracodawca a szczepienia przeciwko COVID-19 – część I

Z tego artykułu dowiesz się: Czy pracownik ma obowiązek się zaszczepić? Czy pracodawca ma kompetencje do tego, żeby na wpływać na decyzję pracownika co do szczepienia? Celem wdrożenia Narodowego Programu Szczepień jest zagwarantowanie bezpiecznych i skutecznych szczepień dla obywateli Polski oraz osiągnięcie poziomu zaszczepienia społeczeństwa umożliwiającego zapanowanie nad pandemią COVID-19 do końca 2021 roku. W …

Pracownik i pracodawca a szczepienia przeciwko COVID-19 – część I … czytaj

Trzecia fala pandemii COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem apl. radc. Daniela Dyjaka z naszej Kancelarii, opublikowanym w branżowym, ogólnopolskim czasopiśmie dla farmaceutów Farmakoekonomika Szpitalna:

Przewiń do góry