co robimy

dla operatorów farmalogistycznych

Operator farmalogistyczny a:

Organ Nadzoru

DORADZTWO PRAWNE

 • Bieżące wsparcie podczas kontroli
 • Audyty działalności spółki
 • Rejestracja znaków towarowych
 • Szkolenia branżowe
 • Sprawowanie funkcji Inspektora Ochrony Danych
 • Przygotowywanie pism i reprezentacja przed urzędami

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Jak skutecznie wnieść zastrzeżenia do raportu po kontroli GIF?
 • Jak sporządzić dobry HDN?
 • Jak wypełnić obowiązki serializacyjne?
 • Jak chronić dane osobowe zgodnie z RODO?
 • Jak prawidłowo monitorować obrót lekami (m.in. ZSMOPL)?
 • Jak nie dać się „ustawie śmieciowej” (rejestr BDO)?
Hurtownia / Producent

DORADZTWO PRAWNE

 • Umowy w zakresie usług przewozowych
 • Umowy w zakresie magazynowania i kompletacji
 • Umowy jakościowe
 • Reprezentacja w sporach z klientami

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Jak nie dać się naciągnąć na odszkodowanie?
 • Jak windykować niesolidnych klientów?
 • Jak nie wziąć na siebie więcej obowiązków jakościowych, niż to konieczne?
 • Jak bronić się przed roszczeniami?
Podwykonawca

DORADZTWO PRAWNE

 • Umowy o podwykonawstwo w zakresie usług przewozowych
 • Umowy o podwykonawstwo w zakresie magazynowania
 • Szkolenia dla podwykonawców
 • Umowy jakościowe
 • Regres roszczeń
 • Reprezentacja w sporach z podwykonawcami

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Jak zabezpieczyć roszczenia przeciwko podwykonawcom?
 • Jak zachować jakość usług powierzając ich realizację osobie trzeciej?
 • Jak efektywnie egzekwować od podwykonawcy wszystkie obowiązki?
 • Jak optymalnie windykować kłopotliwego podwykonawcę?
 • Jakie stosować zabezpieczenie w umowach z podwykonawcami?
 • Jak wybrać warianty i strategię postępowania w sporach z podwykonawcami?

IURICO & PHARMA - DLA CIEBIE

Skontaktuj się z nami

Przewiń do góry