co robimy

dla hurtowni

Hurtownia a:

Organ Nadzoru

DORADZTWO PRAWNE

 • Odwołania od decyzji GIF
 • Bieżące wsparcie podczas kontroli
 • Audyty działalności spółki
 • Rejestracja znaków towarowych
 • Szkolenia branżowe

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Jak sporządzić dobry HDN?
 • Jak prawidłowo gospodarować odpadami, w tym opakowaniami?
 • Jak wypełnić obowiązki serializacyjne?
 • Jak chronić dane osobowe zgodnie z RODO?
 • Jak podnieść efektywność szkoleń?
Zamawiający

DORADZTWO PRAWNE

 • Analiza wzoru umowy i pytania do SWZ
 • Odwołania i reprezentacja przed KIO
 • Doradztwo w zakresie refundacji leków (UCZ, RSS, limity finansowania)
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów ze Szpitalami
 • Zastępstwo przed sądami powszechnymi
 • Gwarancje prawa unijnego w przetargach

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Jak wygrać przed KIO?
 • Jak zmiarkować wygórowane kary umowne?
 • Jak zwalczać niewłaściwe kryteria oceny ofert?
 • Jak wpływać na prawidłowe kształtowanie wzorów umów?
 • Jak bezpiecznie wejść w konsorcjum w zamówieniach publicznych?
 • Jak nie narazić się na wykluczenie z przetargów?
Operator Farmalogistyczny

DORADZTWO PRAWNE

 • Umowy przewozu, magazynowania, spedycji
 • Kompleksowe umowy logistyczne i jakościowe
 • Wsparcie w przewozowych sporach reklamacyjnych

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Jak współpracować z operatorem farma-logistycznym, aby nie narazić się GIF odnośnie przewozu leków?
 • Jak prawidłowo realizować dostawy do pacjentów?
 • Jak zabezpieczyć dane osobowe odbiorców przesyłek?

IURICO & PHARMA - DLA CIEBIE

Skontaktuj się z nami

Przewiń do góry