Nowa ustawa o wyrobach medycznych – rewolucja całej branży medycznej?

Dzień 26 maja 2022 r. był datą szczególnie ważną dla branży wyrobów medycznych. Po roku od rozpoczęcia obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. …

Nowa ustawa o wyrobach medycznych – rewolucja całej branży medycznej? … czytaj