Pracownik i pracodawca a szczepienia przeciwko COVID-19 – część II

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie działania w zakresie BHP powinien podejmować pracodawca w czasach pandemii?

Kodeks pracy nakłada na pracodawcęobowiązki w zakresie zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (zgodnie z art. 15, art. 94 pkt. 4, art. 207 kodeksu pracy).

Zasady te są wprowadzone w celu ochrony życia i zdrowia pracownika oraz zapewnienia odpowiednich warunków środowiska pracy. Pracodawca zobowiązany jest do zagwarantowania pracownikowi faktycznego bezpieczeństwa, a nie tylko do formalnej realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących zasad BHP.

Działania pracodawcy podejmowane w ww. celu powinny obejmować m.in.:

  • minimalizowanie szkodliwego oddziaływania pracy na zdrowie i zapewnienie bezpieczeństwa pracującym;
  • przeciwdziałanie stosownie do okoliczności wykluczeniu z miejsca pracy w następstwie wymagań stawianych przez warunki pracy lub wymagań co do oczekiwanej zdolności do pracy;
  • promowanie warunków i organizacji pracy, które wpływają korzystnie na ogólne zdrowie pracujących.

W czasie pandemii takie praktyki odgrywają szczególną rolę. Zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy pracodawcy powinni bowiem realizować swoje obowiązki zwłaszcza poprzez organizację pracy z podziałem na pracę w trybie zdalnym i stacjonarnym, rotacyjne organizowanie przerw w pracy, stałe zapewnianie dostępu do środków dezynfekcji oraz wyposażenie zakładu pracy w odpowiednie środki minimalizujące ryzyko zakażenia (np. osłon pleksiglasowych, rękawiczek, maseczek) czy wprowadzenie odpowiednich procedur wewnętrznych na wypadek wykrycia wystąpienia ogniska zakażenia w miejscu pracy.

Realizacja wskazanych przepisów kodeksu pracy dotyczących zasad BHP nie stanowi jednak dostatecznej podstawy, aby wydać pracownikowi polecenie zaszczepienia się. Pracodawca może natomiast w różny sposób zachęcać pracowników do szczepienia, możliwe jest także zorganizowanie szczepienia w zakładzie pracy. Niedozwolone jest segregowanie pracowników czy zwolnienie z powodu braku zaszczepienia się. Takie praktyki mogą powodować podniesienie przez pracowników zarzutów o dyskryminację oraz spory sądowe. Zgodnie bowiem z art. 113 kodeksu pracy zabronione jest różnicowanie pracowników lub kandydatów na pracowników z uwagi ich wybory pozazawodowe.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry