co robimy

dla producentów

Producent a:

Organ Nadzoru

DORADZTWO PRAWNE

 • Rejestracja produktu leczniczego
 • Bieżące wsparcie podczas kontroli
 • Audyty działalności spółki
 • Rejestracja znaków towarowych
 • Szkolenia branżowe

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Jak sporządzić dobry HDN?
 • Jak bezpiecznie reklamować leki?
 • Jak wypełnić obowiązki serializacyjne?
 • Jak chronić dane osobowe zgodnie z RODO?
 • Jak prawidłowo monitorować obrót lekami (m.in. ZSMOPL)?
Hurtownia

DORADZTWO PRAWNE

 • Umowy sprzedaży i dostawy
 • Konsorcja
 • Pharmacovigilance
 • Desygnacja
 • Technical Agreements
 • Umowy poufnościowe (CDA, NDA)

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Jak uszczelnić politykę cenową w obrocie regulowanym produktów leczniczych?
 • Jak bezpiecznie wejść w Konsorcjum?
 • Jak wystrzegać się zaburzania konkurencji na rynku?
 • Jak skutecznie windykować na rynku farmaceutycznym?
 • Jak nadzorować dane poufne?
Zamawiający

DORADZTWO PRAWNE

 • Analiza wzoru umowy i pytania do SWZ
 • Odwołania i reprezentacja przed KIO
 • Doradztwo w zakresie refundacji leków (UCZ, RSS, limity finansowania)
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów ze Szpitalami
 • Zastępstwo przed sądami powszechnymi

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Jak wygrać przed KIO?
 • Jak zmiarkować wygórowane kary umowne?
 • Jak zwalczać niewłaściwe kryteria oceny ofert?
 • Jak wpływać na prawidłowe kształtowanie wzorów umów?
 • Jak bezpiecznie wejść w konsorcjum w zamówieniach publicznych?
Operator Farmalogistyczny

DORADZTWO PRAWNE

 • Umowy przewozu, magazynowania, spedycji
 • Kompleksowe umowy logistyczne i jakościowe
 • Wsparcie w sporach reklamacyjnych, m.in. przy niedotrzymaniu warunków przewozu
 • Doradztwo w zakresie zarządzania zwrotami leków

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Jak współpracować z operatorem farma-logistycznym, aby nie narazić się GIF odnośnie przewozu leków?
 • Jak prawidłowo realizować dostawy do pacjentów?
 • Jak zabezpieczyć dane osobowe odbiorców przesyłek?
 • Kiedy można unikną utylizacji leków?
Przewiń do góry